Zrównoważony rozwój miast studia

Zrównoważony rozwój to teoria ekonomiczna, która swoją charakterystyką obejmuje pierwsze zdania raportu WCED z 1987 roku. Idea ta zakłada, że świat na obecnym poziomie rozwoju, jest w stanie w taki sposób rozwijać się dalej, aby nie zabierać zasobów niezbędnych do funkcjonowania przyszłym pokoleniom. Zawężając tę teorię do jednostki miasta zakładamy więc, że miasto musi się rozwijać w taki sposób, aby obecni jego mieszkańcy i infrastruktura, zaspokajały swoje potrzeby w taki sposób, aby nie uszczuplić jego zasobów dla przyszłych mieszkańców.

W powiązaniu z tą teorią powstała tzw. Nowa Urbanistyka, która zakłada budowę miast w bardziej ergonomiczny i przyjazdy dla mieszkańców sposób. Na świecie jak i w Polsce powstają już pierwsze dzielnice i miasta zgodne z nowoczesnym projektowaniem przestrzeni miejskich.

Na poznańskich uczelniach strategia zrównoważonego rozwoju jest tematem bardzo popularnym. Odnaleźć można nawet kierunkowe studia podyplomowe bezpośrednio związane ze zrównoważonym rozwojem miast lub regionów. Słuchacze takich kierunków zapoznają się z szeregiem przedmiotów, które pomogą im w przyszłości skutecznie czuwać nad odpowiednim rozwojem.

Zapoznają się między innymi z projektowaniem urbanistycznym, podstawami urbanistyki, ekonomią ekologiczną, planowaniem przestrzennym. Z bardziej niestandardowych dziedzin mogą zgłębiać błękitno-zieloną infrastrukturę, ruch rowerowy w mieście, czy też mobilność w mieście. Słuchacze takich studiów zdobędą także wiedzę praktyczną, służącą do pozyskiwania funduszy europejskich na wdrażanie nowych technologii i rozwiązań w polskich miastach.

zrównoważony rozwój miast studia