Teoria działalności edukacyjnej – studia

Działalność edukacyjna polega na nauczaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnym wieku. Jest ona składnikiem nauki humanistycznej jaką jest pedagogika. Najogólniej ujmując, działalność edukacyjna służy do formowania zdolności życiowych człowieka. Zarówno w sferze rozwoju jak i zmian, w takich obszarach jak funkcjonowanie emocjonalne, fizyczne czy intelektualne.

Może być przeprowadzana w sposób systematyczny, niesystematyczny, przygodny bądź zaplanowany. Można wnioskować więc, że działalność edukacyjna to proces społeczno-kulturowy, oparty na rozwoju i dojrzewaniu człowieka, którego celem jest ukształtowanie osobowości. Najbliższe tej tematyce są studia pedagogiczne licznie ofertowane na poznańskim rynku uczelnianym. Student może wybierać z licznych ofertowanych kierunków i specjalności takich jak Pedagogika, Doradztwo Personalno-Zawodowe z Podstawami Coachingu, Pedagogika Resocjalizacyjna i Penitencjarna, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Hospicyjna, Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne.

Istnieją też specjalności bardziej edukacyjne takie jak Edukacja Europejska, Edukacja Dorosłych i Gerontologia oraz Edukacja Obronna i Zarzadzanie Kryzysowe. Z bardziej nowoczesnych kierunków można wymienić Edukację Prorozwojową z takimi specjalnościami jak Edukacja Elementarna, Profilaktyka i Poradnictwo w Edukacji oraz Technologie Edukacyjne. Absolwenci tych kierunków są przygotowani do pracy w takich miejscach jak placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje opieki społecznej, instytucje kulturalno-oświatowe, organizacje rządowe, organizacje pozarządowe. Absolwent może także założyć własną działalność gospodarczą obejmującą usługi społeczne.