Sieci komputerowe studia

Poznańskie uczelnie oferują uzupełniające studia podyplomowe z zakresu sieci komputerowych, dedykowane w szczególności absolwentom studiów informatycznych, posiadającym już wyższe wykształcenie na poziomie inżyniera lub magistra. Studia te zazwyczaj trwają dwa semestry i znacząco podnoszą wiedze i kompetencje związane z obsługą i projektowaniem sieci komputerowych. Oferowane kierunki i specjalizacje szczególną uwagę skupiają na stronie praktycznej całego procesu budowy i administracji sieci. Studenci zgłębiają swoją wiedzę na wykładach laboratoryjnych, ćwiczeniach praktycznych oraz w projektach zespołowych. Zagadnienia teoretyczne oprócz wykładów, prezentowane są również w wygodnej formie e-learningu. Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają się między innymi z takimi zagadnieniami jak projektowanie bezpiecznych sieci komputerowych, zarówno tych przewodowych jak i bezprzewodowych.

Zapoznają się z budową i działaniem systemów rozproszony, czy poznają metody administrowania sieciami. Wykłady i zajęcia praktyczne rozwijają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa e-security, związanego z włamaniami do sieci oraz skutecznemu ich zapobieganiu. Oprócz zagadnień czysto softwarowych, uczelnie oferują zapoznanie się ze stroną sprzętową budowy sieci. Ukończenie tej specjalizacji jest dodatkowym atrybutem absolwenta poszukującego pracy. Dzięki zdobytym umiejętnościom może pracować on jako projektant i administrator sieci komputerowych w firmach prywatnych, jak i instytucjach publicznych. W dzisiejszych czasach prawie każda firma ma własną sieć wewnętrzną, która wymaga stałej administracji i rozwoju.

Absolwent może również znaleźć pracę w firmach usługowych, które na co dzień zajmują się projektowaniem sieci komputerowych dla swoich klientów.

projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi