Przedsiębiorcze dziennikarstwo studia

Przedsiębiorcze dziennikarstwo w Polsce jeszcze raczkuje. Nie inaczej jest w Europie. W Wielkiej Brytanii możemy spotkać się z kierunkiem dziennikarstwo danych, które jest powiązane z przedsiębiorczym dziennikarstwem, ale nie jest jego kwintesencją. Jedynie w Stanach Zjednoczonych przedsiębiorcze dziennikarstwo (Entrepreneurial Journalism) rozwija się w życiu akademickim.

Czołowe amerykańskie uczelnie wprowadzają ten kierunek do swojego folderu zajęć i odpowiednio go promują. Przedsiębiorcze dziennikarstwo jest czymś więcej niż freelancing. Nie chodzi tylko o to żeby dziennikarz został freelancerem, chodzi o to żeby został przedsiębiorcą, który zarządza swoją marką i przyszłością. W poznańskich warunkach ciężko znaleźć kierunek lub specjalizację z przedsiębiorczego dziennikarstwa.

Na standardowych kierunkach takich jak Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna temat ten nie jest w ogóle przedstawiany, albo jest traktowany ogólnikowo lub z błędnym przekazem, jakoby chodziło freelancing. Jedynie kierunek Mediaworking bezpośrednio nawiązuje do przedsiębiorczego dziennikarstwa. Zgłębia on takie tematy jak ekonomikę mediów, proces koncesyjny, zasady rejestracji prasy, monetyzację Internetu, sponsoring oraz lokowanie produktu. Przedsiębiorcze dziennikarstwo na pewno będzie wzbudzać zainteresowanie na przestrzeni najbliższych się lat.

Nie tylko z uwagi na kryzys na rynku medialnym związany z prasą tradycyjną, ale także dlatego że będzie lepiej dostosowane do otaczającej dziennikarza rzeczywistości. Będzie uczulać przyszłych absolwentów dziennikarstwa, że muszą liczyć na siebie i swoje umiejętności, a nie na długoletnią umowę z wydawcą.