Public relations to dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem stosunków pomiędzy danym podmiotem, a jego otoczeniem. Celem PR jest przede wszystkim budowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy. Internetowy PR zwany również e-PR-em skupia się na działalności za pośrednictwem Internetu. W dzisiejszych czasach oprócz strony internetowej, do kontaktów z klientami wykorzystywane są również różnorodne serwisy społecznościowe.

Dzięki nim firmy i instytucje mogą kształtować swój wizerunek, komunikować się z mediami elektronicznymi, a przede wszystkim wchodzić w interakcję ze swoimi klientami i odbiorcami treści. Public relations jest bardzo popularnym kierunkiem na poznańskim rynku uczelnianym. Można wybrać zarówno studia tradycyjne w formie studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także szereg uzupełniających studiów podyplomowych o bardziej zaawansowanym charakterze. Z internetowym PR spotkamy się na takich kierunkach jak Publicystyka Ekonomiczna i Public Relations, Public Relations, Innowacyjny e-Marketing, czy Mediaworking.

Studenci będą zdobywać swoją wiedze nie tylko na wykładach teoretycznych, ale także na praktycznych warsztatach, studiach przypadków, czy podczas realizacji poligonowych przedsięwzięć PR. Będą kształcić się w tradycyjnych pracowniach publicystycznych: telewizyjnych i radiowych, ale także pracowniach nowoczesnych za pośrednictwem Internetu. Absolwenci kierunków z zakresu PR są bardzo cenni na rynku pracy. Specjalistów od PR potrzebują bowiem firmy, media, instytucje rządowe, partie polityczne, szpitale, jak również jednostki promocji miast i regionów.