Manager innowacji – studia

Ciekawym kierunkiem, na którym istnieje możliwość kształcenia się w Poznaniu, jest manager innowacji. Student tego kierunku przygotuje się do roli managera odpowiedzialnego w firmie za wdrażanie zmian, które będą zwiększać innowacyjność firm i organizacji.

Będzie też przygotowany do przeprowadzenia symulacji rozwoju firmy, z uwzględnieniem wszystkich możliwych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Poznańskie uczelnie oferują ten kierunek zazwyczaj jako uzupełniające studia podyplomowe, do standardowych studiów managerskich.

Oferowane przez nie kierunki i specjalizacje, obejmujące ten zakres nauczania, to na przykład Zarządzanie Innowacją, Zarządzanie Kreatywne, Manager Innowacji, Manager Produktu, czy też Nowoczesny Manager Projektu Rozwojowego. Specjalizacje te kierowane są do osób, które lubią zmiany i innowacyjność.

Szukają nowych rozwiązań. Do szerokiego grona menadżerów i specjalistów, w których pracy potrzebne jest dostrzeganie możliwości oraz dróg rozwoju dla firm i organizacji, w których pracują.

Osoba podejmująca ten kierunek studiów zmierzy się z takimi przedmiotami jak analiza marketingowa i strategiczna, zarządzanie wiedzą w organizacji, innowacje w obsłudze klienta, metody i techniki rozwijania innowacji, Business Model Canvas oraz wiele innych. Po zdaniu egzaminów będzie mogła pochwalić się wiedzą i praktyką z takich zakresów wiedzy jak tworzenie strategii, tworzenie marek, usprawnianie procesów wewnątrz firmy, tworzenie skutecznej komunikacji z klientami (ewentualnie rozwój jako coach kariery), czy też rozwój i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług.