Kurs EBC*L to międzynarodowe świadectwo kompetencji finansowych i ekonomicznych. Jego nazwa pochodzi od European Business Competence* Licence i oznacza Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych. Certyfikat ten uznawany jest przez 30 państw na całym świecie. Wystawia go Międzynarodowe Centrum EBC*L znajdując się w Wiedniu, a podpisywany jest on przez Europejskie Kuratorium Kompetencji Biznesowych. W Poznaniu pierwsze kursy i egzaminy do certyfikatu EBC*L odbyły się w 2011 roku. Wtedy bowiem pierwsza poznańska uczelnia uzyskała międzynarodową akredytację do ich przeprowadzenia. Aktualnie, uczelni oferujących ten kurs i egzamin jest w Poznaniu więcej.

W dokładnie 7 placówkach można szkolić się i egzaminować z tego zakresu. Zarówno tych prywatnych jak i publicznych. Koszt takiego egzaminu w Poznaniu waha się w granicach od 73 do 105 euro, w zależności od wieku osoby przystępującej do szkolenia i egzaminu jak i jej statusu studenta. Osoba legitymująca się ukończeniem tego kursu i zaliczeniem egzaminu, może pochwalić się szerokim zakresem wiedzy z obszaru finansów, ekonomii i prawa. Potrafi ocenić sytuację gospodarczą firmy na podstawie analizy wskaźnikowej, przeprowadzić rachunek i kalkulację kosztów prowadzenia działalności. Potrafi wyciągać informacje o firmie z takich źródeł jak bilans, czy inne sprawozdania finansowe. Dodatkowo osoba ta zaznajomiona jest z prawem spółek handlowych, zarówno w teoretycznym jak i praktycznym aspekcie.

Certyfikat ten podnosi także szanse na znalezienie pracy zarówno w Polsce jak i innych krajach europejskich, wyróżniając CV kandydata na tle innych życiorysów.