Ilustrator to bardzo ciekawy i przyjemny zawód. Po wielu latach, sztuka ilustracji wraca do łask. Polska świeciła swe triumfy w ilustracji w okresie PRL-u w latach 1950-1980.

Następnie w latach 90 i na początku XXI wieku przeżywała okres stagnacji. Dopiero niedawno ilustracja odżyła i nabrała na znaczeniu. Ilustracje ciężko jest jednoznacznie sklasyfikować.

Można ją umieścić gdzieś pomiędzy projektowaniem graficznym, a sztukami pięknymi. Ilustracji na poznańskich uczelni można nauczyć się na dwóch kierunkach: Grafiki Warsztatowej i Komunikacji Wizualnej. Kierunek ten, sam w sobie nie jest wydzielony i samodzielny, jest prowadzony w ramach zajęć fakultatywnych dla studentów na poziomie licencjata i magistra.

W przypadku niepublicznych uczelni wyższych, zajęcia z ilustracji można spotkać na przykład na kierunku Grafiki Projektowej. Studenci tej dziedziny zapoznają się z formami wydawniczymi, technikami obrazowania, programami komputerowymi do tworzenia ilustracji oraz poznają tradycyjne środki i narzędzia do ich tworzenia. Nauczą się przetwarzać informacje zawarte w słowie na obrazy.

Słuchacze posiądą świadomość połączeń jakie zachodzą między formą, a treścią, które są podstawowymi składnikami komunikatu wizualnego. Uzyskają także podstawową wiedzę z zakresu kompozycji plastycznej. Dzięki wykształceniu i doświadczeniu nabytemu podczas studiów, będą mogli nie tylko pracować w wydawnictwach i pięknie ilustrować książki.

Będą przygotowani do pracy w takich miejscach jak agencje reklamowe, instytucje kultury, czy też szkolnictwo.

projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi