W Poznaniu od wielu lat funkcjonuje Telewizyjne Studio Filmów Animowanych. Jego początki sięgają 1980 roku, by następnie w 2001 roku ulec przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do najsłynniejszych produkcji tego studia należą „Baśnie i bajki polskie” oraz „14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego”. Poznań jest więc miastem bardzo interesującym dla przyszłych adeptów sztuki tworzenia filmów animowanych. Na tym kierunku w Poznaniu, studenci mają do wyboru zarówno studia pierwszego jak i drugiego stopnia, odbywające się w Katedrze Animacji, jak i szereg studiów podyplomowych i szkoleń takich jak na przykład Animacja klasyczna i filmowa.

Studenci tego kierunku będą uczestniczyć w takich pracowniach jak Pracownia Warstwy Audytywnej, Pracownia Podstaw Techniki Zdjęciowej oraz Pracownia Animacji, w ramach której zapoznają się z podstawami animacji, obrazowaniem multimedialnym, animacją materii czy też technologią powstawania realizacji filmowych i telewizyjnych przy pomocą narzędzi komputerowych. Absolwenci tego kierunku będą w stanie samodzielnie projektować filmy animowane i tworzyć utwory użytkowe grafiki telewizyjnej. Będą zdolni do obsługi nowoczesnych technologii, służących do produkcji utworów audiowizualnych. Posiądą umiejętności z zakresu projektowania, realizacji i edycji w procesach animacji i technikach obrazowania. Po skończonych studiach osoby te będą mogły odnaleźć się w studiach telewizyjnych, przy produkcji filmów animowanych, czy przy pracy nad animacjami komputerowymi wykorzystywanymi w webdesignu.

Laboratorium gier komputerowych