Doradca zawodowy – studia

Doradca zawodowy to ciekawy i stosunkowo młody zawód. Zadaniem osoby wykształconej w tym kierunku, jest pomaganie ludziom w wyborze odpowiedniej pracy, a także odpowiedniej ścieżki kariery i edukacji. Doradca zawodowy nie tylko zna się na ludziach, potrafi ich sklasyfikować i ocenić pod kątem wybranego zawodu, ale także orientuje się na rynku pracy. Wie jakie zawody będą potrzebne w niedalekiej przyszłości, potrafi nakierować osoby na odpowiednie szkolenia, kursu uzupełniające i dodatkowe studia podyplomowe.

Pomocny jest także w przypadku zmiany pracy lub decyzji o samozatrudnieniu. Na poznańskim rynku edukacyjnym znaleźć można wiele studiów podyplomowych, ofertujących kształcenie w tej dziedzinie wiedzy. Oprócz standardowego Doradztwa Zawodowego dostępne są także jego różne kombinacje, uwzględniające inne obszary. Pośród nich można wymienić chociażby takie jak Doradztwo Zawodowe i Personalne, Doradztwo Personalne, Doradztwo Zawodowe i Polityka Personalna, Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne, Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość.

Po ukończeniu studiów na takich kierunkach, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach jak doradca zawodowy w urzędzie pracy, doradca zawodowy w biurze karier, doradca zawodowy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, doradca zawodowy w szkole. Jednak takie osoby nie tylko potrzebne są w jednostkach publicznych i oświatowych. To wykształcenie odnajdzie także swoje zastosowanie w firmach prywatnych, w działach kadr i HR. Dzięki wiedzy merytorycznej i metodycznej słuchacze takich kierunków będą potrafili lepiej rozpoznać potrzeby pracowników, związane z nowymi wyzwaniami jakie niesie ze sobą ich miejsce pracy, dobierając im odpowiednie szkolenia i kursy uzupełniające.