Coaching – studia

Coaching jest stosunkowo młodą dziedziną uniwersytecką. Natura tej dziedziny oraz środki jakich używa budzą wiele kontrowersji, zarówno w środowisku akademickim, jak i pozostałej części społeczeństwa.

Nauka ta związana jest z rozwojem jednostek lub organizacji w ich działalności na różnych płaszczyznach. Może to być związane z prowadzonym biznesem, rozwojem kariery osobistej, komunikacją i związkami interpersonalnymi, zdrowiem czy też finansami.

Coaching jest dyscypliną bardzo interaktywną, wypełnioną psychologią oraz innymi dziedzinami nauki o człowieku. Jego założeniem jest nie tylko rozwijanie danych podmiotów, ale także refleksja prowadząca do odpowiedniego ukierunkowania tego rozwoju.

W Poznaniu możliwość kształcenia się na tym kierunku oferuje wiele uczelni. Zarówno tych publicznych jak i prywatnych.

W większości przypadków są to studia podyplomowe, na które można przystąpić mając wcześniejszy tytuł naukowy licencjata, inżyniera lub magistra. Promowane są głównie dwie podstawowe specjalności: coaching menadżerski ukierunkowany biznesowo oraz life coaching ukierunkowany personalnie.

Zgodnie z ofertą poznańskich uczelni, słuchacz takich studiów zdobędzie umiejętności prowadzenia sesji coachingowej, będzie potrafił posługiwać się narzędziami coacha, będzie potrafił aktywnie słuchać i budować. Będzie dysponował wiedzą na temat relacji interpersonalnych, kultury organizacyjnej, kreatywności, psychologii, czy ekonomii.

Oferowana wiedza będzie przekazywana nie tylko w sposób teoretyczny, ale także praktyczny. Dodatkowym filarem będą zajęcia z etyki zawodowej, które dadzą studentowi mocne podwaliny, aby pracę życiowego trenera wykonywać z należytym szacunkiem do siebie i przede wszystkim do swoich klientów.