Business Intelligence i myslenie 3D

Business Intelligence zwana również analityką biznesową, to szeroka dziedzina wiedzy opierająca się na przekształcaniu danych spływających z różnych źródeł w informacje.

Informacje te ulegają dalszym przekształceniom, w konsekwencji tworząc wiedzę potrzebną przedsiębiorstwu do funkcjonowania na rynku.

Buisness Inteligence wykorzystuje się więc do tworzenia systemów informujących, systemów wspomagania podejmowania decyzja, informacyjnych systemów zarządzania oraz informacyjnych systemów geograficznych.

Samodzielnego kierunku Business Intelligence nie odnajdziemy w Poznaniu, jednak ukryty jest on w programach nauczania i sylabusach wielu poznańskich uczelni.

Wiedzę z tego zakresu można uzyskać studiując takie kierunki jak„Analityk biznesowy”, „Zarządzanie kreatywne”, czy też uczęszczając na studia podyplomowe takie jak „Zaawansowane techniki analityczne w biznesie”.

Dodatkowo w Poznaniu odbywa się wiele warsztatów poświęconych tej tematyce.

Warsztaty są nie tylko prowadzone przez uczelnie państwowe i prywatne, ale także przez firmy dostarczające rozwiązań informatycznych, które wspomagają cały proces analitycznego przekształcania informacji w dane.

W procesie kształcenia, słuchacz zdobędzie wiedzą z zakresu eksploracji danych (data mining), eksploracji procesów (proces mining), systemów eksportowych, sieci neuronowych, algorytmów genetycznych i myślenia wielowymiarowego.

Na podstawie rozwiązań informatycznych wspierających tę analitykę, będzie potrafił podejmować szybsze i trafniejsze decyzje, w odpowiedzi na zachodzące wokół niego zjawiska gospodarcze.

doradca biznesowy