Aplikacje internetowe i mobilne – studia

Studia ukierunkowane na aplikacje internetowe i mobilne, to bardzo nowoczesny kierunek kształcenia. Jest to kierunek o niezwykłym tempie wzrostu i wielkich możliwościach, zarówno dla uczelni jak i studentów. Na poznańskim rynku to uczelnie prywatne wyszły naprzeciw oczekiwaniom rynku i otworzyły właśnie taką specjalność w formie studiów podyplomowych. Ciekawostką jest fakt, że można do nich przystąpić na trzy różne sposoby. Student może wybrać studia tradycyjne odbywające się w formie zajęć na uczelni.

Drugą opcją wyboru są studia online, gdzie zajęcia odbywają się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Internetu. Trzecią formą edukacji jest tak zwany blended learning. Formuła ta łączy ze sobą studiowanie online oraz spotkania na żywo z wykładowcą. Jest to swoista mieszanka studiów tradycyjnych ze studiami online. Słuchacz dostaje do swojej dyspozycji podręcznik multimedialny, multimedialne wykłady oraz ćwiczenia online.

Dodatkowo w okresie trwania studiów, minimalnie dwa razy na semestr odbywają się zjazdy, podczas których słuchacze spotykają się na zajęciach praktycznych z wykładowcami. Słuchacze studiów o tematyce aplikacji internetowych i mobilnych zapoznają się z wieloma blokami tematycznymi. Jednym z nich są aplikacje internetowe, w ramach których studenci będą rozwijać swoją wiedzą w takich tematach jak web 2.0, cloud computing, systemy CMS, systemy CMR, a nawet serwisy społecznościowe i aplikacje bankowe. Poznają sposoby tworzenia aplikacji internetowych w takich środowiskach programistycznych jak PHP, JavaScript, XML, czy Net.

aplikacje mobilne studia